SMART-MR

De stora städerna i Europa har samma utmaningar: När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna, vilket leder till ökade koldioxidutsläpp. GR och sju andra storstadsregioner samarbetar i EU-projektet SMART-MR. Genom att utbyta kunskap och ta fram handlingsplaner vill man hitta effektiva lösningar på problemen.

Om SMART-MR

SMART-MR står för Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions (Hållbara åtgärder för att uppnå flexibla transporter i storstadsregioner). Genom projektet ska lokala och regionala myndigheter få stöd i att utforma styrdokument samt förslag på hur det hållbara resandet kan öka. På så sätt kan storstadsregionerna växa på ett sätt som gynnar både invånare och näringsliv.

I projektets första fas (2016-2018) utbyter regionerna erfarenheter genom sju workshops med olika teman. Här får deltagarna tillfälle att analysera frågorna på djupet, presentera goda exempel och göra studiebesök på platsen. Deltagarna kommer att ta fram rekommendationer för styrande dokument samt en guide för hållbart resande.

Varje region ska också ta fram en handlingsplan. För Göteborgsregionen handlar det om att omsätta målen i det gemensamma dokumentet Hållbar tillväxt i praktiken. Här kommer Ytterby i Kungälv fungera som pilotprojekt. Kungälv och andra urbana stationssamhällena är viktiga pusselbitar i arbetet med hållbara resor. Genom att bygga bostäder där det redan finns järnvägsspår blir det möjligt för fler att ta tåget istället för bilen.

I fas 2 (2019-2021), ska handlingsplanerna genomföras. Varje part i projektet ansvarar för att följa och dokumentera sitt arbete.

SMART-MR får finansiellt stöd av EU genom Interreg Europa. Det bidrar till målen i Europa 2020, EU:s sammanhållningsstrategi.

Föjande parter deltar i projektet som pågår 1 april 2016 – 31 mars 2021:

  • Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, Slovenien (lead partner)
  • Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenien
  • The City of Oslo, The Agency of Urban Environment, Norge Akershus County Council, Norge
  • Göteborgsregionens kommunalförbund, Sverige
  • Helsinki Region Environmental Services Authority, Finland
  • BKK Centre of Budapest Transport, Ungern
  • Metropolitan City of Capital Rome, Italien
  • Porto Metropolitan Area, Portugal
  • Barcelona Metropolitan Area, Spanien

Läs mer: Interreg Europas webbplats om SMART-MRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Per Kristersson

SMART-MR logotyp

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund