SPECIAL - kunskap om energi i planering

Under våren 2014 erbjöds planerare och energistrateger i Göteborgsregionen en utbildning om hur energifrågor bättre kan integreras i den kommunala samhällsplaneringen. Satsningen är en del i EU-projektet SPECIAL.

Utbildningen som omfattade fyra heldagar och var kostnadsfri riktade sig till samhällsplanerare, fysiska planerare, transportplanerare och energi- och miljöstrateger i medlemskommunerna. Föreningen för Samhällsplanering genomförde utbildningen i flera delar av landet. I Västsverige skedde det i samarbete med GR och länsstyrelsen i Västra Götaland.

På kursen presenterades erfarenheter från såväl nationella som regionala och lokala projekt. De medverkande fick möjlighet att testa föreslagna metoder på egna lokala planeringsprojekt.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund