Rapporter samt dokumentation från K2020

K2020 rapporterLadda ner
Att skapa en marknad för K2020, publicerad 2009Klicka här »PDF
Att skapa en marknad, kortversion, publicerad 2009Klicka här »PDF
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen, antaget 2009-04-03Klicka här »PDF
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen - folder, publicerad 2008Klicka här »PDF
Public transport development program for the Göteborg Region, publicerad 2008Klicka här »PDF
Knutpunkter och andra viktiga bytespunkter, underlagsrapport, publicerad 2008Klicka här »PDF
7 Incitament för ökat kollektivtrafikresande i Göteborgsregionen, publicerad 2008Klicka här »PDF
Attraktiva pendelparkeringar, publicerad 2008Klicka här »PDF
K2020 Lokalt underlagsrapport, publicerad 2008Klicka här »PDF
Centrum underlagsrapport, publicerad 2008Klicka här »PDF
Översikt finansieringsmöjligheter K2020, publicerad 2008Klicka här »PDF
En långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen - folder, publicerad 2008Klicka här »PDF
A long term strategy for public transport in the Göteborg region, publicerad 2008Klicka här »PDF
Kollektivtrafikens finansiering, publicerad 2007Klicka här »PDF
Tågtrafik och järnvägsinvesteringar, publicerad 2007Klicka här »PDF
Målbild för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen, antagen 2007-09-14Klicka här »PDF
Förutsättningar för ökat resande, publicerad 2007Klicka här »PDF
Ideala bytpunkter, publicerad 2007Klicka här »PDF
Pilotprojekt, publicerad 2007Klicka här »PDF
Förslag till målbild, publicerad 2005Klicka här »PDF
Analys av alternativa strukturer, publicerad 2004Klicka här »PDF
Nulägesanalys, publicerad 2004Klicka här »PDF
K2020 dokumentation från seminarium, 24 september 2008Ladda ner
Kollektivtrafikprogram, Stenerik Ringqvist projektledareKlicka här »PDF
Att skapa en marknad för K2020Klicka här »PDF
K2020 Lokalt, Per Kristersson GRKlicka här »PDF
Attraktiva pendelparkeringarKlicka här »PDF

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund