Publicerade rapporter inom Miljö och Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Ladda ner

Jordbruksmark i Göteborgsregionen, 2020

Klicka härPDF

- Jordbruksmark i Göteborgsregionen, 2020 - Bilaga 1: Jordbruksmark inom Göteborgsregionen

Klicka häröppnas i nytt fönster

- Jordbruksmark i Göteborgsregionen, 2020 - Bilaga 2: Stationsnära jordbruksmark inom Göteborgsregionen

Klicka häröppnas i nytt fönster

Location indicators for travel habits, 2019

Klicka härPDF

Lägesindikatorer för hållbara resvanor

Klicka här»PDF

Transforming European Metropolitan Regions, Smart mobility for better liveability, 2019

Klicka här»PDF

Detaljplaneprocessen, kartläggning och exempel för Göteborgsregionen, 2018

Klicka här»PDF

Hållbar täthet i stationssamhällen, 2017

Klicka här»PDF

Sustainable density in station communities, 2017

Klicka här»PDF

Värdeskapande stadsutveckling, 2016

Klicka här »PDF

Är det lönsamt att bygga tätt? Fallstudie Kungälv, 2014

Klicka här »PDF

Hållbar tillväxt- Mål och strategier med fokus på regional struktur

Klicka här »PDF

Sammanfattning Catch-MR, 2013

Klicka här »PDF

Fler bostäder - hur gör vi? 2012

Klicka här »PDF

Handelsstrategi för Göteborgsregionen, 2010

Klicka här »PDF

Tidtabellbaserad färd på Göta älv - Analys av konsekvenser för sjöfarten, 2009

Klicka här »PDF

Göta älv - transporter, broar och barriärer, 2009

Klicka här »PDF

Strukturbild för Göteborgsregionen, 2008

Klicka här »PDF

Handelns villkor och betydelse som närings-gren i Göteborgsregionen, 2007

Klicka här »PDF

Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur

Klicka här »PDF

Regionala förutsättningar för nya bostäder - ett kunskapsunderlag, 2005

Klicka här »PDF

Handeln i Göteborgsregionen - ett kunskapsunderlag, 2004

Klicka här »PDF

Fritidshusen blir åretruntbostäder? 2001

Klicka här »PDF


Miljö och vatten

Ladda ner

Framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen - en idébild, Slutrapport HÅVAR - Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt, 2020

Klicka här »PDF

Beteendepåverkande kommunikation för VA-organisationer i Göteborgsregionen, Slutrapport VIVA - Vaska inte vattnet! 2020 

Klicka här »PDF

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, uppdaterad 2020

Klicka här »PDF

Heading for a Greener Region, 2013

Klicka här »PDF

På väg mot en grönare region, 2012

Klicka här »PDF

Vattenskydd Göta älv - förstudie med handlingsplan, 2008

Klicka här »PDF

Strategi för långsiktig hushållning med berg, grus och sand, 2008

Klicka här »PDF

Lista på sommardäck utan HA-oljor, 2006

Klicka här »PDF

Lista på vinterdäck utan HA-oljor, 2005

Klicka här »PDF

Grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, 2003

Klicka här »PDF
Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund