Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.

Förbundsstyrelsen beskriver genom mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster de grundläggande utmaningarna för Göteborgsregionens utveckling.

För att nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid.  GR arbetar därför med frågor som bland annat bostadsbyggande, handel, markanvändning, trafik och infrastruktur samt miljö och teknisk försörjning.

Filmen En introduktion till regional planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling. Filmen är framtagen som en del i arbetet med Västsvenska paketet och är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag om regional planering för till exempel nytillträdda politiker och tjänstemän inom samverkansparterna i Västsvenska paketet.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund