Attraktivt boende

Ett  idé- och erfarenhetsutbyte för att bidra till ett balanserat bostadsbyggande av hög kvalitet och till acceptabla kostnadsnivåer bedrivs inom Göteborgsregionen.

Till stöd för arbetet finns GR:s bostadsnätverk som är ett tjänstemannanätverk med företrädare från medlemskommunerna.

Nätverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden och bostadsbyggandets lokalisering i förhållande till intentionerna i strukturbilden. Inom ramen för arbetet med bostadsfrågor medverkar styrgruppen också i arbetet med en kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden som leds av styrgruppen för arbetsmarknad.

2012 arrangerade GR tillsammans med Länsstyrelsen ett seminarium med över 100 politiker, tjänstemän och representanter från bygg- och fastighetsbranschen. Inför seminariet togs antologin Fler bostäder — hur gör vi?PDF fram.

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund