Grön- och blåstruktur

Kustzonen

Kustzonen

GR driver ett långsiktigt arbete för att utveckla de gröna områdena och kusten. När Göteborgsregionen växer krävs ökad samverkan för att invånare och besökare ska kunna njuta av hav, skog och sjöar även i framtiden.

Göteborgsregionen har en närhet till skogen och havet som många regioner bara kan drömma om. Här finns de gröna kilarna – stora sammanhängande naturområden som når in i stadsområdet. Här finns också en vacker kust med unik natur och kultur. GRs politiker har i Strukturbild för Göteborgsregionen slagit fast att regionens attraktionskraft ska stärkas genom att utveckla de gröna kilarna och kustzonen. Det behövs också mer kunskap om grön- och blåstrukturens värden, för att få bra underlag för framtida beslut.

De gröna kilarna

De gröna kilarna

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund