Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen - kunskapsspridning

Projektet pågick mellan 2016-2019 med syfte att öka och sprida kunskap om ekosystemtjänster inom Göteborgsregionens medlemskommuner.

Det övergripande målet är att synliggöra ekosystemtjänsternas funktion både utifrån regionalt och kommunalt perspektiv. Projektets målgrupp varit politiker och tjänstepersoner som arbetar inom fysisk planering eller park och naturförvaltning.

Projektet har fått statliga medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).

I projektet har sju av tretton medlemskommuner aktivt deltagit i samtliga moment. De sju kommunerna är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille.

Projektet innehöll följande fem åtgärdsområden:

  1. Utveckling av ett gemensamt koncept för projektets genomförande

  2. Startseminarium om ekosystemtjänster
    Genomfört 24 maj 2018 med inbjudan till hela GR
  3. Workshops för tjänstemän inom miljö och fysisk planering
    Genomfört Mars 2019
  4. Information i politisk församling hos de sju projektkommunerna och GR
  5. Avslutningsseminarium med fokus på goda exempel och tillgängliga verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster länk program

Genom seminarier, workshops och politikerinformation har projektet bidragit till ökad kunskap om betydelsen av fungerande ekosystemtjänster. En ökad kunskap är en viktig grund för att kunna utveckla och stärka ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen genom bland annat fysisk planering.

Senast uppdaterad: 2021-02-08 

Kontaktperson på GR:

Joanna Friberg

031-335 51 24Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund