Slottsskogen-Sandsjöbackakilen

En kil av sammanhängande grönområden sträcker sig från centrala Göteborg till Kungsbacka. Kommunerna som denna gröna kil ligger i vill inte att den splittras när nya bostadsområden och vägar byggs. Därför driver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett projekt för att öka tillgängligheten till kilen och få fler invånare intresserade av att besöka den.

Geografisk avgränsning för projektet i Slottsskogen-Sandsjöbackakilen

Tremilaparken

Tremilaparken är ett annat och enklare namn på Slottsskogen-Sandsjöbackakilen. Den sträcker sig från Göteborg i norr genom Mölndal till Kungsbacka i söder. Och i den finns tio hot-spots, platser som kan vara särskilt intressanta att besöka.

Naturbroar och utsiktsplattformar

Det finns även mer handfasta idéer om hur kilen kan knytas samman tydligare. Trafikverket, som ingår i projektets referensgrupp, vill bygga en naturbro för människor och djur – en ekodukt – över den väg som går genom Fässbergsdalen i Mölndal.

Projektet har kartlagt lämpliga platser för utsiktsplattformar från vilka besökare lättare kan se hur kilen hänger ihop. Och i Göteborgs botaniska trädgård har en utsiktsplats skapats.
 

Arbetet med att öka tillgängligheten

En del av projektet handlar om att utreda hur tillgänglig kilen är. Går det lätt att ta sig in och ut, även i de delar som är omgivna av bostadsområden? Genom att använda utredningen, kan kommunerna bevara och förbättra tillgängligheten när de bygger nytt runtomkring kilen.

En mer jordnära del av tillgänglighetsarbetet har varit att låta boskap beta i kilen och att bränna ljunghedar. På det viset både bevaras öppna, gamla kulturlandskap och det blir fler områden som besökare i rullstol eller barnvagn kan röra sig i.


Avslutas med ett seminarium

Projektet avslutades med ett seminarium på Botaniska Trädgården i Göteborg den 9 juni 2016. Här hittar du presentationer från seminarietöppnas i nytt fönster.


Vi som arbetar med Slottsskogen-Sandsjöbackkilen

I projektet deltar Göteborg, Kungsbacka och Mölndal samt Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs Naturhistoriska museum. GR är huvudman för projektet.

Ett par gånger per år har vi utbytt erfarenheter med de offentliga och ideella organisationer som ingår i projektets referensgrupp.

LONA-bidrag har finansierat projektet

I april 2014 beslutade länsstyrelsen att ge projektet statliga medel i form av LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen). Sammanlagt har projektet en budget på 1,2 miljoner varav knappt hälften är LONA-bidrag.

Läs mer i LONA-ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i länsstyrelsens beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund