Referensgrupp - Slottsskogen-Sandsjöbackakilen

Som en del i GR:s arbete med regional grön- och blåstruktur finns en referensgrupp knuten till LONA-projektet i Slottsskogen-Sandsjöbackakilen.

Referensgruppen består av offentliga och ideella organisationer som på olika sätt är intressenter i kilens naturområden. Gruppen ses ett par gånger per år och ger en möjlighet för GR att fortlöpande informera och få in synpunkter, samtidigt som träffarna ger ett ökat erfarenhetsutbyte mellan organisationerna. I de deltagande organisationerna finns stor kunskap om regionens grönområden och om pågående planer och projekt.

Referensgruppen har representanter från:

 • ​Botaniska föreningen i Göteborg
 • ​Göteborgs Stad fastighetskontoret
 • Göteborgs Stad miljö
 • Göteborgs Stad trafikkontoret
 • Göteborgs Ornitologiska förening
 • IFK Göteborgs orienteringssektion
 • ​Komet Club Rouleur
 • Länsstyrelsen Hallands län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Lantbrukarnas Riksförbund Västra sverige
 • Lantbrukarnas Riksförbund Halland
 • Nationella viltolycksrådet
 • Naturskyddsföreningen i Göteborg
 • Naturskyddsföreningen i Kungsbacka
 • Sandsjöbacka Trail Marathon
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapet
 • ​Stig Fredriksson, privatperson
 • Västkuststiftelsen
 • Västfastigheter
 • Trafikverket

Kontaktperson: Christine Flood


Senast uppdaterad: 2017-08-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund