Seminarium om ekosystemtjänster i en storstadsregion

Naturen utför mängder av uppgifter som vi människor är beroende av. Ekosystemtjänster ger stora värden för samhället och är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. Städer påverkar den biologiska mångfalden direkt via sin fysiska struktur och urbaniseringens effekter i landskapet. Planerare och beslutsfattare behöver i samhällsplaneringen ta hänsyn till all användning av mark, luft och vatten för att säkra de ekologiska sambanden i naturen.

Den 17 oktober 2014 ordnade GR ett seminarium om ekosystemtjänster i Göteborgsregionen. Seminariet var en del i det pågående LONA-projektet i Delsjön Härskogenkilen. Vid seminariet berättade vi om pågående projekt och de resultat som hittills framkommit.

Gruppdiskussion under seminariet om ekosystemtjänster.

Dokumentation från seminariet

Seminariematerial


                                


»
Första inbjudan till seminarietPDF
»
ProgramPDF

Presentationer

» Välkomna till seminarium om ekosystemtjänsterPDF
» Pilotprojekt i en grön kilPDF Karin Meyer, projektledare på GR
» Ekosystemtjänster – Vad är det? Maria Thordarson, Länsstyrelsen*
» Kartläggning av EkosystemtjänsterPDF – fallstudie Delsjön-Härskogen Lena Brunsell, Ekologigruppen
» Naturens betydelse för hälsan Eva Sahlin, doktorand inom miljöpsykologi vid SLU i Alnarp*
» Tysta områden i GöteborgsregionenPDF Perry Ohlsson, ÅF konsult
» Ny teknik lockar till naturupplevelserPDF Jonathan Sterner, Mobile Storytelling
» Ekologisk livsmedelsproduktion och Ekosystemtjänster i jordbruket
   Stina Månsson, Hushållningssällskapet*
» Proposition för att stärka den biologiska mångfalden och säkra livsviktiga ekosystemtjänsterPDF
   Michael Löfroth, Miljödepartementet
» Ekosystemtjänster i stadens planeringPDF Evelina Eriksson, miljöplanerare Göteborgs stad
» C/O City – skapar levande städerPDF Christina Wikberger, projektledare Stockholms stad
» Våtmarksrestaurering i SpanienPDF Leif Lithander, Naturvårdsintendent vid Göteborgs
   Naturhistoriska Museum/Västarvet och doktorand i naturvårdsbiologi vid Göteborgs universitet

» Riksbyggen räknar med ekosystemtjänsterPDF Karolina Brick, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen

*) Presentationer saknar länk då vi inte har rätt att publicera dem

Anteckningar från workshop
» Resultat från workshop (alla grupper)PDF
» Resultat från workshop (sammanfattning)PDF

Rapporter

» Rapport – Ekosystemtjänster ur ett kilperspektivPDF


Kontaktperson på GR: Joanna Friberg

Senast uppdaterad: 2014-12-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund