Seminarium och workshop om Landskapsperspektivet

Vad gör Delsjön – Härskogenkilen till det värdefulla landskap det är? Detta diskuterades under workshops med deltagare från kilens fem kommuner. Seminariet anordnades av GR som en del i det lokala naturvårdsprojektet, som nu börjar gå in i sin slutfas.

En slutsats av dagen är att kommunal och regional planering behöver ha med landskapsperspektivet, likväl som andra perspektiv. Ett annat resultat av dagen är det stora intresse som finns för samverkan, såväl i långsiktiga strategier som i mer praktiska åtgärder. Några av Delsjön – Härskogens styrkor som identifierats under workshopen är: sjöarna, sammanhängande stora skogsområden, lång tradition av friluftsliv och vildmarksleden. Några svagheter är: saknar gemensam identitet, långt från kollektivtrafik i stora delar och få servicepunkter för turism. Läs mer om LONA-projektet i Delsjön-Härskogenkilen här»

Dokumentation från seminariet

Foto Andreas Olvestrand

Senast uppdaterad: 2015-10-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund