Grönt & Blått - uppstartsseminarium

Bakgrund

Den 21 september 2012 hade GR uppstartsseminarium för arbetet med regional grön- och blåstruktur. Nedan finns dokumentation från föreläsningar och gruppdiskussioner. Erfarenheterna från seminariet har använts som underlag i arbetet med att fördjupa de gröna och blå elementen i GR:s strukturbildPDF.

Resultatet från seminariets gruppövningar och andra synpunkter har analyserats, läs mer:
» Slutsatser från seminariet Grönt & BlåttPDF
Resultatet ligger till grund för GR:s fortsatta arbete med regional grön- och blåstruktur med start 2013, efter beslut i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad.

Seminariematerial

Första inbjudanPDF
Inbjudan med programPDF
DeltagarlistaPDF

Presentationer

Anteckningar från gruppdiskussioner:
» Grupp 1PDF
» Grupp 2PDF
» Grupp 3PDF
» Grupp 4PDF
» Grupp 5PDF
» Grupp 6PDF
» Grupp 7PDF
» Grupp 8PDF
» Grupp 9PDF

Reflektioner från deltagarna:
» Detta var bra, det tar jag med migPDF
» Detta undrar jag överPDF
» Detta saknar jag i diskussionenPDF


» Läs mer om GR:s arbete med regional grön- och blåstruktur

Senast uppdaterad: 2014-04-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund