Ny version av Hållbarhetsverktyget ute nu!

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till konsekvenserna av de nya resor som området kommer generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR:s verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

Hållbarhetsverktyget kartbild

GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter. Verktyget räknar ut mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område, sett till energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Syftet med verktyget är att förbättra GR-kommunernas möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Den långsiktiga målsättningen är att regionen ska uppnå en hållbar och, ur energisynpunkt, resilient fysisk struktur.

Verktyget är en första version som nu testas. Fortsatt verktygsutveckling pågår löpande fram till att nästa version av verktyget lanseras våren 2021.Under hösten 2018 startade vidareutvecklingen av det GIS-baserade verktyget i det 3-åriga projektet Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget. Både framtagande av den första versionen och pågående vidareutveckling av verktyget finansieras av Energimyndigheten.

För frågor, kontakta Maja Wadstein.

Senast uppdaterad: 2020-10-12 

Länk till Hållbarhetsverktyget

Vad bygger Hållbarhetsverktyget på?

Kontakt

Maja Wadstein

031-335 54 45


Omvärldsbevakning

Inom ramen för vidareutvecklingen av Hållbarhetsverktyget har en omvärldsbevakning genomförts med syfte att kartlägga liknande verktyg.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund