Mark för näringslivet

För att säkerställa regionens konkurrenskraft krävs att näringslivets behov av att utvecklas och investera kan tillgodoses. I samverkan med i första hand BRGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Business Region Göteborg, jobbar GR för att kartlägga behoven och lägga fast en regional strategi för att möta behoven.

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund