Handel för alla

Människors köp- och resmönster har regional betydelse. Det är därför viktigt att handelsetableringar som kan få betydande påverkan på den regionala strukturen och trafiken lokaliseras i lägen som bidrar till hållbar utveckling. För att kunna bedöma dels enskilda projekt - men framförallt den samlade effekten - behövs baskunskap om handelns utveckling i regionen.

GR:s arbete syftar till att tydliggöra handelns villkor och betydelse som näringsgren i Göteborgsregionen bl a genom att lyfta strategiska frågor som rör handelns utveckling och skapa gemensam kunskap om handelns utmaningar inför framtiden. GR är delaktig i ett nätverk inom BRGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Business Region Göteborg, där näringslivsansvariga och planerare från de 13 medlemskommunerna möts.

GR har tagit fram en Handelsstrategi för Göteborgsregionen som skall ge stöd för lokala beslut och ses som ett hjälpmedel i den fysiska planeringen. Alla rapporter inom området Handel finns under rubriken Publicerat i menyn till vänster.

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson


Mark för näringslivet

För att säkerställa regionens konkurrenskraft krävs att näringslivets behov av att utvecklas och investera kan tillgodoses. I samverkan med i första hand BRGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Business Region Göteborg, jobbar GR för att kartlägga behoven och lägga fast en regional strategi för att möta behoven.

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund