Du är här:

Verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering

Människors tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner behöver bli mer jämlik. För att minska boendesegregation och främja social hållbarhet har Göteborgsregionen tagit fram en verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering. Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla metoder som kan anpassas och användas av kommuner i hela regionen, men även utanför. Målet är att verktygslådan ska bidra till att stärka sociala aspekter i planeringsprocesser.

En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med metoderna i verktygslådan är ett tvärsektoriellt och medskapande arbetssätt. Det innebär ett samarbete mellan framförallt samhällsbyggnads- och sociala förvaltningar där alla perspektiv och kompetenser tas tillvara.

Se gärna filmen för att få en kort introduktion till verktygslådan och klicka sen runt bland de olika metoder som tagits fram!

Riktlinjer för bostadsförsörjningen (socialt bostadsförsörjningsprogram)


Partille kommun

Bild på hus i Björkås, Kungälvs kommun

Socialt
investeringsperspektiv


Kungälvs kommun

Samtalsverktyg för
markanvändning

 

Lerums kommun

Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen

 

Lerums kommun

Bild på tre ungdomar som går längs asfalterad väg

Handbok för ungas inflytande i samhällsplaneringen

 

Lilla Edets kommun

Bild på två seniorer som sitter på en bänk och tittar och pekar ut mot vatten

Seniorperspektiv i samhällsplaneringen

 

Stenungsunds kommun

Bild på händer som ritar på papper under workshop

Metoder att använda för medskapande innovationsprocesser

 

Material från SKL:s innovationsguide, AllAgeHub m.fl.

Att genomföra kommunala och regionala innovationsresor

 

Rapport - Magnus Johansson, senior forskare RISE

Bild på personer som sätter post-its på fönster under workshop

Indikatorer för
social hållbarhet

 

Göteborgsregionen

Verktygslådan är framtagen inom ramen för projektet Social innovation i samhällsplanering, ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för att motverka boendesegregation som Göteborgsregionen drivit tillsammans med RISE och kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungssund 2017–2019.

Bild på Maja Wadstein, regionplanerare Göteborgsregionen

Kontaktperson

Maja Wadstein
Regionplanerare

031-335 54 45

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund