Bild på tre ungdomar som går på asfalterad väg

Handbok för ungas inflytande i samhällsplanering

Som ung kommuninvånare är det inte alltid självklart att ta plats i samhällsdebatten och samhällsplaneringen. Vi i Lilla Edets kommun vill försöka ändra på detta och få in ungas röster när vi planerar hur kommunen ska utvecklas, och har därför tagit fram en handbok som syftar till att vara ett stöd och inspirera till att skapa dialog med unga kommunmedborgare. I handboken presenteras två olika dialogmetoder som har prövats i Lilla Edets kommun. Tanken är att handboken ska kunna användas som inspiration i olika typer av sammanhang då det finns behov av dialog med unga kommuninvånare.

Handboken innehåller allt ifrån konkreta tips på hur dialogerna kan genomföras, till erfarenheter från genomförandet av dialogerna i Lilla Edets kommun.

Senast uppdaterad:  

Handbok - dialog med ungdomar

Framsida av Dialog med ungdomar Lilla Edets kommun

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund