Bild på fyra personer som sätter postits på glasfönster under workshop

Indikatorer för social hållbarhet

Vad innebär egentligen socialt hållbar samhällsplanering? Göteborgsregionen arbetar sedan 2017 efter en definition/inriktning som handlar om:

Jämlik tillgång till:

  • välfungerande boende- och livsmiljöer
  • rekreation (natur, fritid och kultur)
  • service och kollektivtrafik
  • över tid och rum

Tillit och social sammanhållning genom:

  • delaktighet
  • mötesplatser
  • sammanlänkande stråk

Till definitionen finns konkreta indikatorer framtagna. De indikatorer som tagits fram bygger på forskning framtaget inom ramen för bl.a. Prisma, som är ett processverktyg för social hållbarhet i stadsomvandling och förvaltning, utvecklat av RISE med stöd av CMB.

Tanken är att indikatorerna ska kunna användas för att studera hur tillgången till olika kvalitéer i regionen ser ut på olika geografiska platser och i olika samhällsgrupper i Göteborgsregionen. Exempel på dessa är kön, socioekonomi, sysselsättning, utbildningsnivå, ålder etc. De skulle kunna användas i planeringen av nya områden, ombyggnation och komplettering av befintliga områden eller planering av transportinfrastruktur. Ladda ner indikatorerna i spalten till höger!

Senast uppdaterad:  

Material

Förslag på indikatorer för socialt hållbar samhällsplaneringPDF

Delrapport för projektet Social innovation i samhällsplanering

Magnus Johansson, senior forskare RISE

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund