Bild på händer som skriver på papper under workshop

Metoder att använda i medskapande innovationsprocesser

Göteborgsregionen har använt flertalet metoder och mallar för att driva innovationsprocesser framåt. Dessa är hämtade ifrån AllAgeHub, SKL Innovationsguiden och Vinnova. Här kan materialet laddas ner och användas i kommunens innovationsprocesser.


Idégenerering

Idégenerering process

Bilden ovan beskriver en process i ett antal steg som följer efter varandra och som syftar till att ta fram och utveckla idéer. Mallarna som följer på denna sida kan användas som metodstöd i de olika stegen.

 

 

Brainwriting innovationsmetod

Brainwriting

Ladda ner PDFPDF

Brainwriting är en metod där varje medlem i gruppen tar fram ett större antal idéer på egen hand innan ni arbetar vidare i gruppen. Detta gör att alla får komma till tals och framföra sina idéer innan de vidareutvecklas. Källa: innovationsguiden.se

 

Brainwriting innovationsmetod

Ja och...

Ladda ner PDFPDF

Konkretisera en idé så att den blir enkel och begriplig för andra och skriv ner den i mittersta rutan. Dela idén i gruppen och utveckla den tillsammans genom ja och-metoden där fler får möjlighet att fylla på med egna tankar kopplat till din ursprungliga idé.


Brainwriting innovationsmetod

Prioritera och välj

Ladda ner PDFPDF

Mallen kan användas för att prioritera och välja ut en idé. Läs upp gruppens alla idéer en och en och se hur väl dom möter kriterierna i mallen.

Rösta individuellt genom att samtidigt visa upp siffran 1,2,3 eller 4. Rösta inte på er egen idé. Skriv poängen på lappen och sätt upp den i mallen. Den idén med högst poäng väljs ut.

 

Brainwriting innovationsmetod

Idékort

Ladda ner PDFPDF

Idékortet är en konkretiseringsmall som hjälper er som grupp att förstå, utveckla och kommunicera er idé. Ju tydligare er idé är desto lättare blir den att prioritera och utvärdera. Källa: innovationsguiden.se

 

 

Brainwriting innovationsmetod

Tvärtommetoden

Ladda ner PDFPDF

Tvärtom-metoden är ett sätt för att få deltagarna att se nya möjligheter och få fler ingångar till hur utmaningen ska lösas.

I metoden börjar man att ta fram negativa lösningar som man sedan översätter till positiva. Den här övningen kan vara bra att göra tidigt i en idégenereringsfas för att få igång gruppen. Källa: innovationsguiden.se

 

 

Brainwriting innovationsmetod

Missionsformulering

Ladda ner PDFPDF

Mallen kan användas i övningar i systemförändring och mission-orienterat arbetssätt. Det handlar om att definiera ett komplext problem som har ett långsiktigt mål och lösning. Genom att använda sig av back-casting börjar gruppen med att föreställa sig hur världen ser ut när målet har uppnåtts och därefter jobba sig bakåt i flera steg - hur lyckades vi nå målet och vilka aktörer behövde involveras?


 


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund