Grafisk bild med text: bild kommer snart

Samtalsverktyg för markanvändning

Metoden ska bidra till att social analys tidigt finns med genom hela planeringsprocesserna, från markexploatering och detaljplanering till lokalförvaltning, för att skapa byggd miljö som i högre utsträckning leder till social hållbar utveckling och att rätt verksamhet förläggs på rätt plats. Verktyget började utvecklas för att användas inom markanvisning, men har landat i ett skede innan markanvisning där behov av lokaler eller nybyggnation hittat en möjlig plats att bygga på.

Varför ska metoden användas?

När en ny verksamhet ska etableras på en plats behöver rätt aktörer komma in i rätt skede i processen. Behov av lokaler eller nya byggnader kan komma inifrån kommunens egen förvaltning, från exploatörer eller via politiska önskningar om utveckling. Metoden ger en rutin och ett sätt att föra ett samtal om hur verksamhet och plats är lämpade till varandra, så tidigt som möjligt. I samtalet sorteras också frågor, krav och målsättningar från övriga förvaltningar till rätt instanser i samhällsbyggnadsprocesserna. Vissa frågor kan säkras i detaljplan, medan andra får avgöras i projektering eller bygglov.

Hur ska den användas?

Strategiska planerare och/eller lokalberedningsfunktion i kommunen har möjlighet att sammankalla ett förvaltningsgemensamt forum till ett samtal när en idé eller fråga uppkommit om en verksamhet eller användning på en specifik plats. Rutinen är inte färdig, men samtalsmetoden utgår ifrån en SWOTanalys och en processkarta. Platsen beskrivs i styrkor och svagheter kopplade till verksamheten och verksamheten beskrivs som att den ger platsen möjligheter och hot. Frågor, krav och målsättningar som kan hänvisas till särskilt skede eller beslutsinstans i processkartan skrivs in och en eventuell samhällsbyggnadsprocess får dokumentationen från detta samtal som ett underlag till vidare behandling.

Senast uppdaterad:  

Material

Här kommer det inom kort finnas material att ladda ned.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund