Statistik och kartor

På den här sidan hittar du kartor som beskriver Göteborgsregionen. Här finns tredimensionella varianter och sådana som går att rotera. Även tvådimensionella kartor finns.

Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här presenteras på kilometerrutor. Andra kommunkartor över hela Västsverige är baserade på statistik ur Kolada. Kartorna får gärna användas.

Kontakt: Per Kristersson

Obs! Sidorna är under uppbyggnad.

Göteborgsregionen         

In- och utpendlings kartor
 

Västsverige                     

Jämförande kommunkartor

Kommunalförbundskartor

Befolkning Göteborgsregionen

Befolkning Göteborgsregionen

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund