In och utpendling av förvärvsarbetande befolkning

OBS!

För att kunna se 3D kartor krävs att WEBGL finns installerat i webläsaren.
Google Crome har detta förinstallerat och fungerar bra!

Windows , Mac OS X , Android eller iOS 
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.htmllänk till annan webbplats 

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Sidorna är under uppbyggnad!

Exempel på 3D kartor över pendling

Exempel på 3D kartor över pendling

Tätorter

Kartorna visar själva tätortens in eller utpendling. Var bor de som arbetar i tätorten respektive Var arbetar de som bor i tätorten. Statistiken är från 2012.

Det man ser på kartorna är att varje tätort har ett eget omland för arbete samt att de som bor i tätorten har ett relativt hög tillgänglighet till andra regionala tätorter. Jämför med kartorna på de som bor i en kommun utanför tätort.

Stråk

Kartorna visar själva pendeltågstationstätorternas in eller utpendling längs stråken. Var bor de som arbetar i pendeltågstationstätorterna respektive Var arbetar de som bor i pendeltågstationstätorterna. Statistiken är från 2012.

Det man ser på kartorna är att varje tätort har ett eget omland för arbete samt att de som bor i tätorten har ett relativt hög tillgänglighet till andra regionala tätorter. Jämför med kartorna på de som bor i en kommun utanför tätort.

Kommuner, Totalt     Kvinnor     Män
                    3D                2D        2D

Kartorna visar kommunens in eller utpendling, total, för kvinnor respektive för män. Var bor de som arbetar i kommunen respektive Var arbetar de som bor i kommunen. Statistiken är från 2012.

Det man ser på kartorna är hur beroende varje kommuns arbetsmarknad är av omgivande kommuner. Samt hur de boende inom kommunen är uppkopplade till den regionala arbetsmarknaden. Kartorna visar även att det är skillnad på vinnors och Mäns arbetsmarknad. Generellt täcker mäns arbetsmarknad ett större geografiskt område.

Utanför kommunens tätorter. Boende eller arbetande utanför kommunens tätorter för ut respektive inpendlare.

Kartorna visar hur de som bor utanför kommunens tätorter in eller utpendlar. Var bor de som arbetar i utanför tätorter respektive Var arbetar de som bor i utanför tätorter. Statistiken är från 2012.

Det man ser på kartorna är att de som bor utanför tätort relativt ofta arbetar i närliggande tätort samt att de  har ett relativt låg tillgänglighet till andra regionala tätorter. Jämför med kartorna på de som bor i en kommuns tätort.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund