Kommunalförbundskartor

OBS!

För att kunna se 3D kartor krävs att WEBGL finns installerat i webläsaren. Google Crome har detta förinstallerat och fungerar bra!

Windows , Mac OS X , Android eller iOS https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Sidorna är under uppbyggnad!

Låg utbildningsnvå

Låg utbildningsnvå

Civilstånd

Andel gifta fördelat per kilometerruta

Andel ogifta fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Andel Änkor/Änklingar fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Utbildningsnivå

Procentuell fördelning av högutbildade invånare, 2D bild. Definierade som invånare med eftergymnasialutbildning.

Procentuell fördelning av lågutbildade invånare, 2D bild. Definierade är invånare med högst gymnasieutbildning.

Befolkning

Antal boende fördelat per kilometerruta

Åldersfördelning

Genomsnittsålder fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Ålder 0-15 år fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Ålder 16-24 år fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Ålder 25-44 år fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Ålder 45-64 år fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Ålder 65-w år fördelat per kilometerruta

 • Västsverige, 2D
 • Borås, 2D
 • Fyrbodal, 2D
 • Göteborgsregionen, 2D
 • Halland, 2D
 • Skaraborg, 2D

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund