Flyget i Göteborgsregionen

Flygets betydelse för en regions utveckling och konkurrensförmåga ökar markant. Regioner med internationella flygplatser behöver ta tillvara de positiva effekterna som flyget medför i form av ekonomisk utveckling och ökad tillgänglighet, samtidigt som man motverkar de negativa miljömässiga konsekvenserna. Samtidigt är flyget en kommersiellt avreglerad marknad med många aktörer och  internationella överenskommelser som direkt och indirekt påverkar vår regions utveckling.

Airport Regions Conference (ARC)

Göteborgsregionen representeras politiskt i Airport Regions Conference styrelse av Annette Eiserman-Wikström. ARC innebär för GR en direkt kontaktyta med över 30 ledande regioner i Europa med stora internationella flygplatser och  likartade utvecklingsförutsättningar. Det är också en källa till jämförelser och samarbeten med andra regioners politiker och planerare.

Läs mer om ARC härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »


Kontaktperson på GR:
Maria Sigroth

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund