Hållbart resande

Ett hållbart resande innebär trafiksäkra, miljövänliga och ekonomiska resor. Ju fler som reser hållbart, desto bättre förutsättningar finns det för renare luft och ökad framkomlighet i trafiken. GR arbetar med hållbart resande på flera sätt, bland annat genom Nya vägvanor, nätverket för hållbart resande och kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst.

Ett hållbart resande innebär att de resor och transporter som görs är effektiva och trafiksäkra men också att de är bra för ekonomin, samhällsutvecklingen och miljön. Att färdas med cykel eller kollektivtrafik är att resa hållbart. Men hållbart resande kan också innebära promenader eller planering för att resor inte behöver genomföras alls. En effektivare bilanvändning genom till exempel samåkning räknas som hållbart resande och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon. Hållbart resande handlar även om invånarnas möjlighet att röra sig till, från samt inom regionen på ett hållbart sätt.

Varför arbetar GR med hållbart resande?

Ett av GR:s övergripande mål är att skapa goda förutsättningar för det goda livet. Att arbeta med hållbart resande kan bidra till att skapa en hållbar livsmiljö och infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande. Flera stora byggprojekt kommer i flera år att påverka framkomligheten i Göteborgsregionen. För att alla ska kunna verka och leva i regionen behöver antalet fordon minska. Med minskade fordon minskar utsläppen vilket gör att luftkvaliteten förbättras.

Hur arbetar GR med hållbart resande?

För att människor ska välja hållbara färdsätt måste det vara enkelt att promenera, åka kollektivt eller cykla. I arbetet med hållbart resande är det därför viktigt att planera infrastrukturen så att det finns goda förutsättningar för att resa hållbart. Det är också viktigt att människor känner till vilka alternativa färdsätt som finns och varför hållbart resande är viktigt.

Nätverket för hållbart resande

Nätverket för hållbart resande drivs av GR. Nätverket är ett forum där man utvecklar initiativ som stärker hållbart resande. Syftet med nätverket är att planera för att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra människor till att välja hållbara färdsätt. Nätverket är en del av arbetsgruppen Nya vägvanor och kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst. Hållbart resande väst drivs av Västra Götalandsregionen och Region Halland.


Nya vägvanor

Nya vägvanor är en av arbetsgrupperna inom Västsvenska paketets samverkansorganisation. Arbetsgruppen hjälper medlemskommunerna att kommunicera till kommuninvånarna vilka olika hållbara färdsätt som finns. Nya vägvanor kan hjälpa kommuner i samband med olika event och aktiviteter som till exempel cykeldagar, energidagar eller hållbarhetsveckor. I Nya vägvanors projektorganisation finns personer från Trafikkontoret Göteborgs Stad, Trafikverket, Västtrafik, GR, Västra Götalandsregionen och Mölndals stad. Nya vägvanors målgrupper är kommuninvånare, skolor och verksamheter samt barn och ungdomar.

 

Pågående projekt

 

Tidigare projekt

Senast uppdaterad:  

Kontakt

Anna Gustafsson

William Schotte
070 - 97 25 701 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund