Kollektivtrafik

GR ska bevaka att kommunala planer och större investeringar i infrastrukturen aktivt bidrar till att målen avseende kollektivtrafiken kan nås. I övrigt skall de initiativ tas som kan bidra till att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet i Göteborgsregionen.

Behovet av en övergripande långsiktig plan för den framtida kollektivtrafikens roll och omfattning i Göteborgsområdet har accentuerats under de senaste åren, inte minst i samband med diskussionerna om investeringar i trafikinfrastrukturen. Mot denna bakgrund har en översyn av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet genomförts. K2020 - framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. (Detta är också en del av HUR 2050.)

K2020 skall vara genomförd senast 2020. Minst 40% av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik 2025.

 

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund