Västsvenska paketet

Västsverige växer. Redan idag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. Och vi blir allt fler. Västsvenska paketet är en historiskt stor satsning på utbyggd infrastruktur som tar oss in i framtiden.

I Västsvenska paketet ingår:

 1. Satsningar på kollektivtrafiken, till exempel längre plattformar för pendeltåg, nya busskörfält och nya pendelparkeringar.
 2. Förbättringar i vägtrafiken, bland annat gång- och cykelbanor, nya vägar och trimningsåtgärder samt bättre trafikinformation.
 3. Västlänken. En tågtunnel under Göteborg med tre nya stationer. Ett transportsystem anpassat till en storstad som kan transportera många fler människor in till och i Göteborg på ett hållbart sätt.
 4. Marieholmstunneln. En vägtunnel under Göta älv i Göteborg som ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln.
 5. Hisingsbron – en ny bro över Göta älv.
 6. Trängselskatt. En åtgärd för att bromsa upp negativa miljökonsekvenser med ökad biltrafik. Trängselskatten ska också minska trängseln, framför allt på infartslederna. Dessutom är skatten en viktig del för att finansiera satsningarna i Västsvenska paketet.

Målen för Västsvenska paketet är:

 1. Större arbetsmarknadsregioner
 2. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken  
 3. En konkurrenskraftig kollektivtrafik
 4. En god livsmiljö
 5. Bättre kvalitet för näringslivets transporter stärker den internationella konkurrenskraften

 

Västsvenska paketet bidrar till målen och strategierna för regionens utveckling utifrån GRs antagna mål och strategidokument Hållbar tillväxt, Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) samt Strukturbild för Göteborgsregionen.

Mer information:

Se filmen Västsverige växerlänk till annan webbplats.

Läs mer om Västsvenska paketet: www.vastsvenskapaketet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Cecilia Kvist

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund