Få stöd i arbetet med digitalisering i skolan

Hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, vilket innebär reviderade läroplaner från och med höstterminen 2018. GR Utbildning arbetar tillsammans med kommunerna i regionen med implementeringen och erbjuder såväl korta som mer omfattande insatser som riktar sig till lärare, rektorer och huvudmän.

Digitalisering

Under hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Detta innebär även reviderade läroplaner från och med hösten 2018. Göteborgsregionen (GR) erbjuder ett flertal insatser kopplat till implementeringen.

Nationell digitaliseringsstrategi och reviderade läroplaner

Digitalt berättande

Språkutvecklande arbete med digitaliseringens möjligheter

Makerkultur

Medie- och informationskunnighet

Programmering

Leda digitalisering

Läromiljölådor med processtöd

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund