Digitalt berättande

Digitalt berättande kan vara en viktig del för barns och elevers lärande. Det kan bland annat skapa möjligheter där berättandet samspelar med digital teknik och media – ett så kallat multimodalt berättande. Vi erbjuder alltifrån längre processtöd till kortare utbildningstillfällen med workshops.

Ett barn har flera olika språk och med hjälp av digitalt berättande kan olika uttryck och språk gestaltas och språkliga förmågor utvecklas på kreativa sätt – skapande verksamhet, filmskapande, pedagogisk dokumentation och MIK (medie- och informationskunnighet)länk till annan webbplats.

Idag möts vi av reviderade läroplaner där digital kompetens synliggörs. Vi har också en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Men var ska vi börja? Och vilka media och verktyg kan vi använda? Vi möter er i just er process – med utgångspunkt i era mål, utmaningar och visioner. Vi ger er också konkreta verktyg att arbeta med (foto, film, ljud, bild, animationer, greenscreen, ljus).

Digitalt berättande och MIK samspelar från förskolans yngre år och grundskolan till gymnasiet och mötet med arbetslivet och samhället.

Kontakta oss för att höra hur vi kan stötta just er.

Kontakt:  Malin Johansson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund