Du är här:


Lärmiljölådor med processtöd

Göteborgsregionen (GR) erbjuder färdiga paket, lärmiljölådor, som kan användas i skolans utvecklingsarbete och kollegiala processer. Lärmiljölådorna kan även till viss del skräddarsys efter behov, exempelvis i längd och omfattning.

Tillsammans med lärmiljölådan kommer även en processledare från GR med ut till verksamheten för uppstart/inspiration. Lärmiljölådan stannar sedan kvar i verksamheten under ca 4–5 veckor, för att sedan lämnas tillbaka när processledaren från GR återigen besöker verksamheten för ett avslut med uppföljning och framåtblickande arbete.

Analog/Digital programmering

Förskola/grundskola

Med tydliga kopplingar till nuvarande styrdokument undersöker vi hur programmering kan användas i undervisningen och verksamheten. Lärmiljölådan innehåller förslag på övningar samt diskussionsmaterial för pedagoger att arbeta med under processen, för att forma innehållet till sin verksamhet.

Med en progression, från analog programmering till digital, undersöker vi symboler, algoritmer samt instruktioner för att se hur dessa samspelar i vår omvärld och närmiljö.

Digital programmering

Grundskola

Har ni kommit igång med analog programmering och vill vidareutveckla ert arbete med digitala verktyg och programmering?
I denna lärmiljölåda med processtöd undersöker vi hur programmering kan användas som ett kreativt arbetssätt där ämnesövergripande teman genomsyrar processen.
Här ligger fokus på blockprogrammering och dess möjligheter i verksamheten med koppling till nuvarande styrdokument.

Digitalt berättande

Förskola/grundskola

Med tydliga kopplingar till nuvarande styrdokument undersöker vi hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Vi reflekterar tillsammans kring hur ni kan kombinera olika uttryckssätt efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt hur digitalt berättande kan förstärka det språkutvecklande arbetet med fokus på MIK.
Lärmiljölådan innehåller förslag på övningar samt diskussionsmaterial för pedagoger att arbeta med under processen, för att forma innehållet till sin verksamhet.

Digitalt berättande 2.0

Grundskola

Har ni kommit igång med digitalt berättande och vill vidareutveckla det språkutvecklande arbeteti undervisningen genom att kombinera, variera och förstärka budskap, muntligt och skriftligt, samt med bild, ljud och film?

Under den här processen reflekterar vi kring publika arbetssätt och hur elever kan dokumentera och presentera sitt eget eller varandras lärande genom filmskapande såsom att använda skärminspelning och animationer. Hur kan filmen stärka lärandet, till exempel genom flippade klassrum.

Lärmiljölådan innehåller förslag på övningar samt diskussionsmaterial för pedagoger att arbeta med under processen, för att forma innehållet till sin verksamhet.

 

Kontakt
Henrik Krantz, Henrik.krantz@goteborgsregionen.se
Malin Johansson, Malin.johansson@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund