Leda digitalisering

Ledarskap är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för skolans digitalisering. 
Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd för rektorer, ledningsgrupper och andra nyckelroller såsom IKT-pedagoger och förstelärare i att leda digitalisering med fokus på pedagogik och organisationsutveckling.


Huvudmans och rektors kompetens att strategiskt leda förändringsarbetet lyfts fram i den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet. GR tar i dialog med er fram ett upplägg som passar er utifrån era behov och som stärker er förmåga att kartlägga, planera och följa upp i det digitala utvecklingsarbetet. Vi erbjuder allt från kortare föreläsningar och workshops till längre processer och kompetensutvecklingsinsatser.

  • Hur påverkar digitalisering samhället och utbildning?
  • Vad säger forskning om digitalisering, ledarskap och undervisning?
  • Hur kan digitalisering förenkla samarbete och administration snarare än bli belastande?
  • Hur organiseringar vi för skolutveckling med fokus på elevens lärande?
  • Hur tar vi oss an den reviderade läroplanen och de nya skrivningarna rörande elevens digitala kompetens?
  • Hur kan vi nå en kollegial samsyn i användandet som stärker elevernas lärandemiljö?

Kontakt:  Malin Johansson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund