Makerkultur

Makerkulturen förenar traditionella konsthantverk med modern teknologi och där skapande verksamhet samspelar med barn och elevers inflytande, delaktighet, nytänkande idéer och innovationer. Vi ser också att makerkulturen går hand i hand med entreprenöriellt lärande.

Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med skapande verksamhet och IT för förskola–skola. Vi inspirerar och stöttar er verksamhet mot en makerkultur med skapande- och lärprocesser. Redan befintliga verktyg, material och redskap kan bli till nya innovationer och kreativa idéer. Både digitala och analoga verktyg används inom utforskande- och lärprocesserna.

Allt arbete utgår ifrån barnens och elevernas inflytande och delaktighet. Syftet är att kunna skapa på gruppnivå, men också att känna tillit till sin egen förmåga och öka sin självkänsla och uppfinnarglädje. Vi vet att lärprocesserna och vägen dit är viktigare än en färdig slutprodukt.

Kontakt: Henrik Krantz

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund