Du är här:


Medie- och informationskunnighet (MIK)

Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK) i förskola–skola.

Vi är här och nu i en omvärld där digitaliseringen expanderar, tekniker moderniseras, virtuella världar växer och sammanlänkar eller utmanar de fysiska lärmiljöerna.

Vad är MIK?

Enligt Statens medieråd handlar MIK om förmågorna att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. MIK handlar också om att förstå mediers roll i samhället och själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. UNESCO lyfter skolans roll i arbetet genom att mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.

Vi skapar processtöd för förskola–skola kring bland annat källkritik, yttrandefrihet, att värdera-, analysera- och kritiskt granska information samt skapa förståelse för mediernas roll i vår omvärld. Vi synliggör även hur MIK och pedagogisk dokumentation kan samspela.

 

Kontakt: Henrik Krantz

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund