Du är här:


Nationell digitaliseringsstrategi och reviderade läroplaner

Under hösten 2017 fick skolväsendet en nationell digitaliseringsstrategi, en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Göteborgsregionen (GR) erbjuder ett flertal insatser kopplat till detta.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv och hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder. De behöver även få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan (Lgr11 och Gy11) som träder i kraft den 1 juli 2018, men redan nu är det möjligt för skolorna att arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten. Förändringarna avser kapitel 1 och 2 och kursplanerna i de flesta ämnen.

De nya skrivningarna lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens som ska bidra till att barn och elever:

  • Förstår digitaliseringens påverkan på samhället
  • Kan använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Har ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling

 

Exempel på vad vi erbjuder

  • Implementering av den reviderade läroplanen
  • Uppstartsföreläsning för studiedagar
  • Kollegialt lärande med moduler

Kontakta oss för mer information.
Kontakt:
Malin Johansson

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund