Programmering

Från och med den 1 juli 2018 ska programmering vara ett tydligt inslag i flera ämnen i grundskolan, framförallt i teknik och matematik. Vi erbjuder kompetensutveckling och inspiration kring hur ni kan utveckla arbetet med programmering – från förskola till skola.

I läroplanerna finns programmering med som en viktig del i elevernas utveckling av digital kompetens. Enligt Skolverket ska programmering ses i ett vidare perspektiv såsom kreativt skapande och att skriva kod, vilket också har stora likheter med problemlösning, styrning och reglering, simulering samt demokratiska dimensioner.

Vi lyssnar in er förförståelse kring den fysiska och virtuella lärmiljön och bygger tillsammans broar genom förhållningssätt, gemensamma reflektioner, öppna frågeställningar och vad programmering kan innebära. Tillsammans finner vi nya vägar och möjligheter inom programmering och där analoga och digitala verktyg blir till stöd i lärprocesserna.

Kontakt:  Henrik Krantz

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund