Du är här:


Skriva sig till lärande

Digitala hjälpmedel och verktyg kan användas för att öppna upp för nya möjligheter i det språkutvecklande arbetet. De kan underlätta inlärningen, möta speciella behov, presentera olika inlärningsstilar, skapa lust och möta eleverna där de befinner sig. Vi stöttar er i arbetet utifrån era mål och utmaningar.


Språket är ett viktigt verktyg till kunskapsutveckling och det finns ett behov av att träna språket i många olika sammanhang. Det språkutvecklande arbetet i klassrummet är en viktigt grund för våra elever.


STL och ASL – digitala arbetsmodeller i läs- och skrivutvecklingen

STL (skriva sig till lärande) är en modell där man kombinerar pedagogik och digital teknik. Modellen bygger på en undervisning som är förankrad i LGR 11 och där samarbete, formativ återkoppling är en viktig grund. Modellen möjliggör för att eleverna att via kompensatoriska möjligheter utvecklas i läs och skrift.

ASL är en förkortning av ”Att skriva sig till läsning via datorn eller surfplattan som skrivverktyg” och är en annan digital arbetsmodell som kan används i läs- och skrivutvecklingsarbetet.

GR erbjuder

  • Workshops där ni får testa olika digitala verktyg och lära er mer om hur de kan användas i det språkutvecklande arbetet
  • Inspirationsföreläsning kring språkutvecklande arbete och modellerna STL och ASL
  • Skräddarsydda processer efter era önskemål och behov


Kontakt: 
Malin Johansson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund