Du är här:


Att leda Chefer – Indirekt ledarskap

Vill du utvecklas i ditt strategiska ledarskap och få ökad förståelse och verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du bygger tillit genom alla nivåer? Att leda Chefer – Indirekt ledarskap vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå med minst en organisatorisk nivå under sig.

Om programmet

Ledarskapets utmaningar skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande. En annan viktig del i ledarskap på högre organisatorisk nivå är att skapa en effektiv ledningsgrupp. Varför behövs ledningsgruppen? Vilka ska vara med i ledningsgruppen? Vilka frågor ska ledningsgruppen hantera? Och hur samverkar ledningsgruppens medlemmar?

Målet med programmet är att kunna analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Programmet ger också förståelse för hur en effektiv ledningsgrupp fungerar. Det yttersta målet med programmet är att få förutsättningar för att nå högre måluppfyllelse i hela organisationen.

Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat MTAM (Managment Team Assessment Model) och försvarshögskolans modell för Indirekt ledarskap (IL).

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund