Du är här:


Att leda Chefer – Indirekt ledarskap

Vill du utvecklas i ditt strategiska ledarskap och få ökad förståelse och verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du bygger tillit genom alla nivåer? Att leda Chefer – Indirekt ledarskap vänder sig till chefer på högre organisatorisk nivå med minst en organisatorisk nivå under sig.

Ledarskapets utmaningar skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande. En annan viktig del i ledarskap på högre organisatorisk nivå är att skapa en effektiv ledningsgrupp. Varför behövs ledningsgruppen? Vilka ska vara med i ledningsgruppen? Vilka frågor ska ledningsgruppen hantera? Och hur samverkar ledningsgruppens medlemmar?

Om programmet

Programmet ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. Programmet skapar också förståelse för vilka parametrar som behövs för att utveckla en strategisk och effektiv ledningsgrupp. Utifrån denna förståelse och genom erfarenhetsutbyte, hemarbete, analys och reflektion ges deltagaren möjlighet att ta fram sin personliga handlingsplan för att utveckla sin ledningsgrupp och sitt eget indirekta ledarskap.

Anmälan har öppnat till nästa programstart i januari 2022

Datum: 18 januari, 9 februari, 5 april, 12-13 maj (Internat), 15 september, 8 november, 15 december 2022

Målgrupp: Programmet riktar sig till chefer och ledare på högre organisatorisk nivå, med minst två organisatoriska nivåer under sig. Även nyckelpersoner som leder genom andra, så som HR- eller ekonomichefer kan delta.

Kostnad: 53 600 kr/deltagare, exkl. moms. Internatkostnad (kost och logi) tillkommer.


Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund