Du är här:


 Chefshandledning och Chefsstöd

Är du chef och behöver stöd eller nya perspektiv? Vi erbjuder handledning, chefsstöd och konsultation för chefer och ledare. Insatserna utformas med utgångspunkt i aktuella behov och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.


Chefshandledning

I handledningen skapas ett forum där du som ledare under trygga former får möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är aktuella för dig i din roll. Med utgångspunkt i de frågeställningar som lyfts under handledningssessionerna arbetar du och handledaren tillsammans för att hitta strategier och förhållningssätt som kan vara funktionella i sammanhanget.


Chefsstöd/Konsultation

Vid specifika frågeställningar kan chefer behöva en extern resurs för gemensam problemlösning. Exempel på frågeställningar kan t.ex. vara Hur får vi olika enheter att samarbeta bättre med varandra? Hur ska vi lyckas med implementering av nya arbetssätt? Hur skapar vi en innovativ kultur? Konsultation kan genomföras vid ett enskilt tillfälle, vid flera tillfällen eller i kombination med andra insatser.


Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund