Du är här:


Chefshandledning och ledarcoachning

Framtidens Ledare erbjuder handledning och coachning för chefer och ledare. Båda kan genomföras såväl individiellt som i grupp. Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda er organisation.


Chefshandledning
I handledning skapas ett forum där du som ledare under trygga former får möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är aktuella för dig i din roll. Med utgångspunkt i de frågeställningar som lyfts under handledningssessionerna arbetar du och handledaren tillsammans för att hitta strategier och förhållningssätt som kan vara funktionella i sammanhanget. Handledaren kan i varierande grad ta rollen expertresurs respektive facilitator utifrån behov.

Chefshandledning kan även genomföras i grupp.


Ledarcoachning
Ledarcoaching är en metod som syftar till att frigöra potentialen hos dig som ledare för att du ska kunna nå dina mål och öka förmågan att hantera aktuella utmaningar. Du som coachas ansvarar själv för innehåll, drivkraft och handling. Coachen ansvarar för processen som hjälper till att klargöra målsättningar, möjligheter/hinder och vägen till målet. Första tillfället är en uppstart där du och coachen tydliggör nuläge, önskat läge och målsättningar för coachningen. Med utgångspunkt i din nuvarande situation och aktuella utmaningar arbetar du och coachen gemensamt med strategier, förhållningssätt och beteenden som stegvis tar chefen mot sina målsättningar.

Ledarcoaching kan även genomföras i grupp.

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund