Du är här:


Facilitering av workshops och möten

Behöver ni hjälp med att facilitera eller processleda en workshop? Utifrån era behov ringar vi in frågeställningar som är angelägna att mötas kring. Det kan handla om processledning av storgruppsdialoger, utveckling av samarbete mellan grupper, utvärdering av projekt eller workshops för att lösa viktiga knäckfrågor i verksamheten etc.

Vi håller i planering och genomförande av mötet/workshopen. Med mötesmetoder anpassade efter storlek på grupp samt syfte och mål med mötet skapar vi ett upplägg som vi stämmer av med uppdragsgivaren. Vår roll under mötet är att hålla i processledningen och säkerställa att alla kommer till tals och att den sammantagna potentialen tas tillvara.

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund