Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

I samarbete med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) driver Framtidens Ledare traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv genom ett brett nätverk inom hela samhällsbyggnadssektorn.


Om programmet
Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder där med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Traineerna får också en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett gränsöverskridande stadsutvecklingscase i toppklass. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.Kontaktperson på GR: Helene StenssonGöteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund