Du är här:


Utveckling av grupper och ledningsgrupper

Framtidens Ledare utformar utbildningsinsatser för grupper eller organisationer utifrån identifierade behov. Våra utbildningar syftar till att varje gruppdeltagare ska förstå och bidra till den gemensamma processen. Att lyckas med det är att avsevärt förbättra gruppens chanser att bli riktigt välfungerande.


Förutsättningar för att utveckla en grupp
En grupp är två eller flera personer som är beroende av varandras insatser för att uppnå ett gemensamt mål. Vägen från nybildad till fullt utvecklad grupp som når hela sin potential är lång och komplex och vi vågar påstå att det stora flertalet aldrig når hela vägen fram.

Två viktiga förutsättningar för att utveckla en grupp är förståelse för och acceptans av de gemensamma målen samt en genomtänkt rollfördelning utifrån dessa. Vidare krävs bland annat en fungerande kommunikation samt förståelse för sitt eget och andras beteende.


Utveckling av ledningsgrupper
För att skapa en effektiv ledningsgrupp behöver deltagarna ha samsyn kring ett antal parametrar:

  • Gruppens syfte. Varför existerar ledningsgruppen (inte verksamheten) överhuvudtaget?
  • Verksamhetens vision. Var skulle verksamheten, i den bästa av världar, befinna sig om t.ex. 20 år?
  • Långsiktiga mål. Utifrån visionen - vilka mål ska vi ha på t.ex. tre, fem eller kanske tio års sikt?
  • Kortsiktiga mål. För att nå de långsiktiga målen - vad behöver vi göra och uppnå under det kommande året?
  • Aktiviteter. Vad behöver vi konkret göra för att uppfylla de kortsiktiga målen?


Den grupp som har samsyn kring de uppgiftsbaserade punkterna ovan har en mycket bra grund att utgå ifrån. Oavsett hur långt ni har kommit hjälper vi er att ta er från nuläge mot önskat läge. Men för att nå målen måste också de psykologiska behoven vara tillgodosedda på såväl individ- som gruppnivå. Det är först när medlemmarna känner tillräcklig trygghet och motivation som de vågar ifrågasätta och därigenom bidra med sin samlade kompetens. Ledarskapet, men också medarbetarskapet, blir därmed mycket viktiga faktorer.

Ofta finns skäl att inledningsvis mäta var gruppen befinner sig i såväl uppgift som relation. Utifrån resultatet och i dialog kan konsult och ledning bestämma vilket upplägg och innehåll som bedöms vara mest framgångsrikt för den aktuella gruppen. Inte sällan kompletterar vi med individuellt chefsstöd. Vi anpassar och skräddarsyr alltid innehåll och upplägg efter gruppens nivå, förutsättningar, ambitioner och den miljö de har att verka i.


Kontaktperson på GR:
Ann-Katrine Engström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund