Du är här:


Utveckling av ledningsgrupper

Behöver er ledningsgrupp utvecklas för att bli mer effektiv? För att det ska ske krävs en samsyn kring ett antal parametrar. Vi utformar utvecklingsinsatser för ledningsgrupper utifrån identifierade behov.

  • Ledningsgruppens syfte. Varför existerar ledningsgruppen?
  • Vilka ska vara med i ledningsgruppen utifrån verksamhetens bästa?
  • Vision och Långsiktiga mål
  • Kortsiktiga mål för att nå de långsiktiga målen
  • Aktiviteter. Vad behöver vi konkret göra för att uppfylla de kortsiktiga målen?

Den ledningsgrupp som har samsyn kring punkterna ovan har en mycket bra grund att utgå ifrån men för att nå målen måste också individuella psykologiska behov vara tillgodosedda. Det är först när medlemmarna känner tillräcklig trygghet och motivation som de vågar ifrågasätta och därigenom bidra med sin samlade kompetens.

MTAM

Jämfört med övriga grupper har ledningsgruppen särskilda förutsättningar. Vi använder därför MTAM (Management Team Assessment Model) som är ett vetenskapligt framtaget verktyg direkt anpassat för ledningsgrupper. Verktyget som är framtaget av ett svenskt team med forskare och konsulter, skapar förutsättningar för ledningsgrupper att förstå sin komplexitet och därefter arbeta från ett nuläge till ett önskat läge.

Med hjälp av verktyget MTAM gör ledningsgruppen en inledande mätning/skattning av nuläget. Därpå följer utvecklingsdagar som bygger på gruppens resultat. Metodiken går ut på att systematiskt stärka de delar som är minst utvecklade och där det i högst grad saknas samsyn inom gruppen. Detta arbetssätt stärker kontinuerligt gruppens strategiska förmåga. De områden som mäts i MTAM är Helhetssyn, Fokus och Agenda samt Samarbete, Struktur, Mognad och Identifikation.

Vi anpassar alltid innehåll och upplägg efter ledningsgruppens förutsättningar och den miljö de har att verka i. Inte sällan kompletterar vi ledningsgruppsutveckling med individuell chefshandledning

Kontaktperson på GR: Ann-Katrine Engström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund