Du är här:

Reportage: Kollegialt lärande ledde till förändring i klassrummet

Bjurslättskolan är en F-6 skola belägen i Lundby på Hisingen i Göteborg. Genom kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete har lärarna hittat nya rutiner och förhållningssätt – som resulterat i ökad studiero och trygghet i klassrummen.

Fullföljda studier


Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Göteborgsregionen har arbetat med frågan om fullföljda studier sedan 2011. Vi stöttar skolor och organisationer runtom i regionen i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot studieavbrott. Våra arbetsätt bygger bland annat på de framgångsfaktorer som arbetades fram under Plug In-projektet.

Framgångsfaktorer för fullföljda studier

InVux

Plug Innan - tidiga insatser

Ungas kraft

Yrk In

FSGR

Plug In och PlugInnovation

Samarbeten och samverkanspartners

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund