Fullfölja studier GR

Projektet Fullfölja studier GR (FSGR) pågick mellan 2017 och 2019. Syftet var att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser. Projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden.

Lokala delprojekt

FSGR riktade sig till gymnasieskolor i Göteborgsregionen, med fokus på fristående skolor. Medverkande skolor startade lokala delprojekt utifrån en analys av skolans nuläge och elevernas behov. Arbetet utgick från vetenskapligt förankrade och beprövade metoder och med processtöd från GR Utbildning.

Mötesplatser och samverkan

Utöver de lokala delprojekten arrangerades även mötesplatser där unga i riskzon för studieavbrott fick träffa arbetslivsrepresentanter och få motivation, kontakter och förebilder.

Med erfarenhet från dessa mötesplatser togs metodmaterialet Meningsfulla möten med arbetslivet fram. Materialet kan användas i olika sammanhang där elever möter arbetslivet. Innehållet riktar sig särskilt till elever från introduktionsprogrammen

 Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: John Nelander


Europeiska socialfonden

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund