Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med din verksamhets främjande och förebyggande arbete kring fullföljda studier. Vi kan stötta våra medlemskommuner genom sakkunskap, utbildningsinsatser och processtöd.

Fredrik Åkerlind
031-335 5135

Verksamhetschef

Amir Fikic
031-335 5028

Projekt- och processledare med fokus på projekten FSGR och InVux

Jenny Hostetter
031-335 5038

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor

Projektledare

John Nelander
031-335 5 41

Utvecklingsledare

Anna Pettersson
031-335 5013

Kommunikation

Tjänstledig

Sofia  Reimer
031-335 5058

Utvecklingsledare

Tjänstledig

Lina Häger
031-335 5022

Projektledare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund