Inspelade seminarier från Plug Innans avslutningskonferens

Den 7 september genomfördes Plug Innans avslutningskonferens. Under dagen presenterade 18 av Plug Innans delprojekt ett urval av sina insatser, arbetssätt och lärdomar.

Seminarier på temat Early warning system

Gråbo skolområde, Lerum

Gemensamma frånvarorutiner - erfarenheter från tre skolor.

Ladda ner presentationen i pdf-format PDF


Valleskolan och Varnhemsskolan

Early warning system – med skolanknytning i fokus för både organisation och individ.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Källan, Uddevalla

Konkreta skolanknyningsstärkande aktiviteter - livsviktigt för elever i behov.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Styrsöskolan

Närvarouppföljning: rutiner som möjliggör tidig upptäckt och tidiga insatser.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Hagenskolan

CPS och trygghetsskapande verksamhet – en helhetssyn på elevens skolgång och närvaro.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Seminarier på temat samverkan

Åmåls kommun

Eleven i centrum – KASAM som genomsyrar hela kommunens skolorganisation.

Ladda ner presentationen i pdf-format PDF


Bollebygds kommun

Inga elever ska falla mellan stolarna – tydliga rutiner för samverkan med gemensam processkarta.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Götene kommun

En kommuns resa mot elevhälsa som allas angelägenhet – utmaningar och lärdomar.Tanumskolan

Att lyckas med stadieövergångar för att stärka skolanknytningen och möjliggöra organisationsanpassning.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Frölundaskolan

Kompletterande tjänster för ökad skolanknytning: heltidsvikarie och studiehandledare med olika modersmål.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDFSeminarier på temat trygghetsskapande aktiviteter

Tångenskolan

Trygghetsstärkande arbete med hjälp av koll och uppföljning.

Ladda ner presentationen i pdf-format PDF


Erikslundskolan

Trygghetsteamet som motor för de goda insatserna.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Seminarier på temat undervisningskvalitet

Hagaskolan

Ökad måluppfyllelse genom formativ uppföljning och analys på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Ladda ner presentationen i pdf-format PDF


Frändeskolan och Dalboskolan

Från screening till kunskapsutveckling – systematik för att fånga upp elever i tid.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Bjurslättsskolan

Att stärka undervisningens kvalitet med fokus på svenska som andraspråk.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Hellidskolan

Att organisera för skolframgång: Schemaläggning utifrån elevbehov och insatser för ökad skolanknytning.

Ladda ner presentationen i pdf-formatPDF


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund