Du är här:


Gråbo nya skolor, Lerums kommun

Lekstorpsskolan, Röseslidsskolan och Ljungviksskolan är tre F-9 skolor i Gråbo med ca 350-500 elever på varje skola. Gråbo är en växande tätort med många inflyttande barnfamiljer. Delprojektet som startade höstterminen 2018 är en del i arbetet med att länka samman skolorna.

Om skolorna

Gråbo är den tätort i Lerums kommun med störst socioekonomiska utmaningar, trots att invånarnas socioekonomiska bakgrund varierar stort.

Hösten 2007 brann högstadieskolan, Hjällsnässkolan, i Gråbo ner – något som blev startskottet på en nysatsning för att vända utvecklingen i samhället samt skapandet av en helt ny skolorganisation. I augusti 2012 invigdes två nybyggda skolor för elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Lekstorpsskolan byggdes om och nyinvigdes för att inrymma även högstadium. Alla tre skolorna är byggda och organiserade utifrån måldokumentet Mål för lärmiljön som antagits av Lerums kommun. All personal arbetar enligt ett avtal som innebär semestertjänst och 40 timmars arbetsvecka.

Skolornas delprojekt

Målet för delprojektet är att stärka elevernas skolanknytning, öka närvaron och därmed öka andelen behöriga elever till gymnasieskolans nationella program.

I projektets uppstart identifierades behovet av ett mer systematiskt arbete kring frånvarohantering. Utifrån det har en gemensam handlingsplan för att upptäcka och agera vid problematisk skolfrånvaro.

Exempel på aktiviteter inom delprojektet:

  • Screening av alla elever i svenska, engelska och matematik genomförs. Reparationsgrupper skapas utifrån resultaten.
  • Anpassad lärmiljö där möjlighet till mindre sammanhang med vuxenstöd erbjuds i alla arbetslag.
  • Gråbogemensam verksamhet (Slussen) byggs upp för elever med omfattande frånvaro.
  • Utvecklat en arbetsmodell för att nå målgruppen
  • Föräldrasamverkan

Kontaktperson för delprojektet:
Cecilia Sandevad, cecilia.sandevad@lerum.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund