Styrsöskolan, Göteborg

Styrsöskolan ligger på Styrsö, en ö i Göteborgs skärgård. Skolan har runt 300 elever i årskurs F-9. Upptagningsområdet omfattar flera närliggande öar, bl.a. Brännö och Donsö.

Om skolan

Trots att Styrsö är en del av Göteborgs stad upplever skolan flera av de utmaningar som annars främst kopplas till glesbygdsskolor, framförallt när det kommer till elevers transport till och från skolan. Om en elev till exempel missar båten från Brännö kan det innebära flera timmars försening.

På Styrsöskolan har man både historiskt sett och i nuläget haft många elever med en problematisk frånvaro, samt en bristande måluppfyllelse i årskurs 6.

Skolans delprojekt

Redan innan Plug Innan-projektet drog igång hade högstadiet tagit initiativ till en studio där elever med hög skolfrånvaro och som är i behov av individanpassad undervisning fått stöd och tillgång till individuella, skräddarsydda anpassningar. Inom ramen för delprojektet arbetar skolan för att utveckla de positiva resultat personal och elever upplevt att studion haft.

Låg- och mellanstadiet upprättar nu en egen studio för att kunna erbjuda elever i riskzon bättre och mer anpassad undervisning. Som ett led i detta arbetar man inom projektet med att utveckla ett Early Warning System för att tidigt fånga eleverna i riskzon. Tanken är att studion ska vara ett nav i detta arbete.

En annan målsättning för delprojektet är att utveckla den interna och externa samverkan, för att stärka både elevers och föräldras skolanknytning. Internt handlar detta om att utveckla kommunikationen mellan lärare och elevhälsoteamet när det kommer till bland annat rutiner och aktiviteter. Den externa samverkan fokuserar främst på kommunikation och samarbete mellan skola och vårdnadshavare.

Kontaktperson på skolan:
Maria Franzén Olsson maria.franzen.olsson@grundskola.goteborg.se

Kontaktperson på GR:
Lina Häger, lina.hager@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund